Chalmers Skrivguide

Termer och begrepp

Sidan är under uppbyggnad


Ett ord kan ha flera former utöver de som ger plural, bestämd form, imperfekt och andra grammatiska förändringar. Oftast innebär de olika formerna stilistiska skillnader men det kan också bli betydelsenyanser