Chalmers Skrivguide

Användbara länkar och dokument

 

Länk till Svenska Akademiens tre ordböcker SAOL, SO och SAOB (Svenska Akademiens ordlista,  Svensk ordbok och Svenska Akademiens ordbok). 
Byggekonomiska termer. Förklaringar och definitioner av byggekonomiska termer (använd sökfunktionen, CTRL+ F, för att söka efter termer).
 Bra länk om att skriva på webben, från Stiftelsen för Internetinfrastruktur .SE.  ( ”.SE ansvarar för Internets svenska toppdomän och är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av Internet i Sverige” ). 
Enkel checklista för rapport. Några punkter om textens utformning att stämma av innan du lämnar in din rapport.
FOLDOC. Bra sida med definitioner och förklaringar av datatermer ( på engelska).
Utrikes namnbok. Ordlista med svenska myndigheters namn på engelska, tyska, franska m.fl. språk.