Chalmers Skrivguide

Läs mer om språk

Om språk och makt, och språkets föränderlighet

Milles, K (2012). Jämställt språk: en handbok i att skriva och tala jämställt. Språkrådets skriftserie. Norstedts.

Moberg, L. och Westman, M red. (2013). Svenskan i tusen år. Norstedts

Josephson, O (2013). Ju: ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk. Studentlitteratur.


Ordböcker

svenska.se finns numera:

SAOL, Svenska Akademiens ordlista,

SAOB, Svenska Akademiens ordbok,

SO, Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien.

Den sistnämnda är Svenska Akademiens kanske minst kända ordbok i två band med över 100 000 ord och fraser. Utöver uppgifter om stavning  och böjning  har varje post en förklaring och kommentarer om betydelse, nyanser, synonymer, stilvärde och fackområde.

Svenska Akademien har också gett ut ett verk om grammatik:

Svenska Akademiens grammatik (SAG).

Verket omfattar fyra band: Inledning med bibliografi och register; Ord; Fraser; Satser och meningar och beskrivs som ”den svenska standardgrammatiken”. Det är ett inte så lättillgängligt verk om grammatik som kräver både kunskap om och intresse för grammatik för att läsas med behållning. Samtliga delar finns att läsa på Chalmers bibliotek (ej för hemlån) och som pdf:er på grammatiksidan på svenska.se.


Allén, Sture och Sjögreen, Christian (2007). Norstedts svenska baklängesordbok. Norstedts.