Chalmers Skrivguide

Peer Response 

Peer Response innebär att du får kommentarer på din text, men också att du får läsa och kommentera en annan text. Detta gör att du kommer att få feedback från en läsare men även att du kommer att kunna få uppslag och idéer genom att läsa någon annans text.

Att få återkoppling på sin text under själva skrivandet är viktigt för att veta att man är på rätt väg. Det är ofta svårt att förhålla sig objektiv till sin egen text vilket gör att det är lätt att missa felaktigheter eller svårtydda delar. Lika ofta är det svårt att veta hur effektiv texten är eller hur en läsare uppfattar innehållet i texten.

 

Grundtanken i Peer Response är att en eller flera läsare ger konstruktiva kommentarer på din text i olika skeden under skrivprocessen. På så sätt kan du få kommentarer på textens innehåll, dess läsbarhet, logiken i resonemangen, textstruktur och textbindning eller den övergripande organisationen. Språk och stil, ordval och precision är andra aspekter du kan få återkoppling på.

 

Arbetet med Peer Response bör vara utformat på ett sådant sätt att man fokuserar på det som är särskilt viktigt beroende på var i skrivprocessen man befinner sig. I början är det ofta mest relevant att titta vilket innehållsfokus texten ska ha och på hur du tänker dig strukturera texten. Senare i processen är det också viktigt att ta hänsyn till mer ytliga aspekter såsom skrivfel, stavning och syftningsfel.


 Nedan följer ett exempel på instruktioner för Peer Response. Tänk på att dessa instruktioner kan utformas på olika sätt beroende på texttyp och specifika kursmål. Hör alltid med din läsare vad som gäller i just din kurs