Chalmers Skrivguide

Referenser

  • Andersson (2009) Språkligheter Studentlitteratur. Lund
  • Dysthe , O (2002) Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning. Lund. Studentlitteratur. 
  • Swales, J. M., & Feak, C. B. (2012). Academic writing for graduate students: Essential tasks and skills (3rd edition). Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.